Friendboy Jackie21

Jackie21 - main photo
Location: Hanoi, Thái Nguyên, Vietnam (Hà nội Capital)

Few words

Tôi là người mới ở đây, hãy dành thời gian của bạn để chia sẽ, vui vẽ hoà đồng , thân thiện
Số phone : +84938533973 ( Zalo )

Basic info

Age 21 Y/O
Height 1m72
Weight 60kg
Ethnicity Kinh
Body type firm
Hair colour Đen
Eye colour Đen
D Size 16cm

Comments

No comments about this friendboy yet
Subscribe to FRIENDBOY.PRO